ZUBŘÍČEK Facebook
REZERVACE
UŽIVATEL

Aktualizace ceníku nájmu sportovišť

30.8.2019

ObrázekNa základě doporučení odboru kultury a sportu města Zubří schválila Rada města na své 21. schůzi dne 21.8.2019 aktualizaci příloh č.1 a č.2 vnitřního předpisu č. 015/2013 "Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení" s účinností od 1.9.2019 - zde. U přílohy č.1 se změna týká zrušení nájemného kuželny v souvislosti s jejím zbouráním, doplnění workoutového hřiště v areálu PC a dále s navýšením cen nájemného ve Sportovní hale a v sokolovně. Změna nájemného v sokolovně vychází ze srovnání s cenami obvyklými v nejbližším okolí, s vysokým zájmem sportujících a využitím sokolovny. Ceny nájemného v sokolovně se měnily naposledy v březnu roku 2014. U přílohy č.2 se změna týká jen zrušení provozních hodin u zbourané kuželny.